Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
w Skarżysku-Kamiennej
News & Updates

Archiwum
 
 
 

20-03-2017
Zaproszenie dla pedagogów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz Zespołu Placówek Przystań na spotkanie tematyczne: "Instytucje pomocowe z terenu powiatu skarżyskiego działające na rzecz dziecka i rodziny (P-PP, PCPR, Sąd Rodzinny, Sąd - służba kuratorska, Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenie Arka Noego". 
Spotkanie odbędzie się w czwartek 23 marca 2017 roku o godzinie 9.00, w sali konferencyjnej Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej PCRE, ul. Plac Floriański 1.

Zaproszenie dla szkół podstawowych - pobierz

Zaproszenie dla gimnazjów - pobierz

Zaproszenie dla szkół ponadgimnazjalnych - pobierz

Zaproszenie dla Zespołu Placówek Przystań - pobierz