Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
w Skarżysku-Kamiennej
News & Updates

Archiwum
 
 
 

Echa Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych

08-03-2011

W dniu 5.03.2011 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych”.

W godz. 900 - 1300 w Poradni dyżurowało trzech logopedów :

mgr Jolanta Cieślik

mgr Janina Toporek

mgr Katarzyna Tokarska

Przyjęto 24 osoby. W tej grupie znalazło się :

- 6-cio miesięczne dziecko

- dzieci w wieku przedszkolnym

- dzieci w wieku szkolnym

-jedna osoba dorosła

Wszystkie otrzymały diagnozę logopedyczną. Poinformowano ich gdzie powinny zgłosić się na terapię.

Większość z nich zadeklarowała chęć uczęszczania do Naszej Poradni.