Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
w Skarżysku-Kamiennej
News & Updates

Archiwum
 
 
 

Europejski Tydzień MŚP i zaproszenie Starosty Skarżyskiego

13-09-2011

 Europejski Tydzień MŚP 2011, który odbędzie się w dniach 3–9 października, ma na celu:

  • rozpowszechnianie informacji na temat wsparcia, jakie UE oraz organy administracji szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego mogą zaoferować mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom
  • promowanie przedsiębiorczości, tak aby więcej osób, zwłaszcza młodych, planując swoje życie zawodowe, poważnie rozważyło założenie własnej firmy
  • docenienie wkładu przedsiębiorców w budowanie dobrobytu, tworzenie miejsc pracy oraz rozwój innowacyjności i konkurencyjności w Europie.

 Więcej na temat Europejskiego Tygodnia MŚP

 Celem przedsięwzięcia jest promocja postaw przedsiębiorczych i kreatywnych poprzez zorganizowanie wydarzenia dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Skarżyskiego w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP pn. „Przedsiębiorczość Młodych w Powiecie Skarżyskim”. W czasie imprezy przewiduje się:

1) Organizację w szkołach 5 paneli dyskusyjnych-prezentacji:„Start do własnego biznesu – krok po kroku”, „Moje marzenie – mój biznes”, „Biznes z pasją”, „Ścieżka kariery zawodowej – praca na etacie czy samozatrudnienie”, „Wolontariat – czy można zdobyć kompetencje zawodowe przez doświadczenie” , „Marketing w biznesie” , „Negocjacje w biznesie”.

2) Spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem.

3) Zorganizowanie „Gry Miejskiej”, w której uczestnikami będą uczniowie ZSE i ZSSU. W trakcie jednodniowego spaceru po Skarżysku uzyskają odpowiedzi na zestaw pytań ankietowych przygotowanych przez trenerów dotyczących prowadzenia własnego biznesu. Następnie wykonają prezentacje uzyskanych odpowiedzi. Najlepsze opracowania będą nagrodzone.

4) Organizację wystawy fotograficznej na temat firm, które powstały dzięki uzyskanej dotacji z Funduszy Europejskich, z Funduszu Pracy lub z innych zewnętrznych źródeł finansowania (wystawę zorganizują uczniowie, którzy odwiedzą poszczególne firmy i wykonają tematyczne reportaże).

5) Organizację konferencji podsumowującej Tydzień MŚP:Uczestnicy: Mieszkańcy Powiatu Skarżyskiego zainteresowani prowadzeniem własnych firm. Miejsce: np. Hotel Promień (wybór miejsca uzasadnia fakt, że prowadzi go laureatka prestiżowej powiatowej nagrody „Powiatowe Dęby”).Prelegenci:Uczniowie przedstawiający prezentacje reportaży o firmach. Przedsiębiorcy, z którymi kontakt nawiązali uczniowie realizując reportaże i wystawę - prezentacja dobrych praktyk.

6) Organizację konferencji prasowej.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do:

1) Promocji Europejskiego Tygodnia MŚP organizowanego z inicjatywy Komisji Europejskiej

2) Zwiększenia wiedzy wśród młodzieży Powiatu Skarżyskiego nt. postaw przedsiębiorczych i kreatywnych

3) Nabycia wiedzy w zakresie prowadzenia MŚP przez około 100 uczniów

4) Uzyskania wsparcia w drodze poradnictwa i doradztwa zawodowego oraz psychologicznego przez uczniów

5) Nawiązania kontaktów i wymiana doświadczeń W realizację projektu zaangażowane będą oprócz Starostwa Powiatowego: ZSE, ZSS-U, PUP, PPP, ŚCDN.

 

Główny organizator

Starostwo Powiatowe w Skarżysku - Kamiennej

Organ publiczny

Partnerzy

Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku - Kamiennej

Instytucja edukacyjna

Zespół Szkół Samochodowo - Usługowych w Skarżysku - Kamiennej

Instytucja edukacyjna

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku - Kamiennej

Organ publiczny

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej

Instytucja edukacyjna

Zaproszenie Starosty Skarżyskiego na  ETMŚP dnia 7 październik 2011r.