Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
w Skarżysku-Kamiennej
News & Updates

Archiwum
 
 
 

Zewnętrzna całościowa ewaluacja w Poradni

29-03-2013
Informujemy, że w dniach od 19 marca do 2 kwietnia 2013 roku prowadzona jest ewaluacja zewnętrzna całościowa w naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zakres ewaluacji obejmuje nastepujace obszary:

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalnosci statutowej placówki.
2. Procesy zachodzące w placówce.
3. Funkcjonowanie placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów.
4. Zarządzanie placówką.

Ewaluację prowadzi wyznaczony przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty zespół wizytatorów.