Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
w Skarżysku-Kamiennej
News & Updates

Archiwum
 
 
 

Zajęcia dla uczniów klas trzecich gimnazjum z doradztwa zawodowego

16-05-2013
Poradnia realizujne kolejny cykl zajeć z doradztwa edukacyjnego i zawodowego dla uczniów klas trzecich gimnazjum pt. "Osobowoć, a wybór zawodu". Celem zajec jest lepsze przygotowanie absolwentów gimnazjum do wyboru zawodu i szkoly ponadgimnazjalnej. Warsztaty, w ramach doradztwa zawodowego, realizowane są kolejno w gimnazjach powiatu skarżyskiego, w terminach uzgodnionych z dyrektorami, pedagogami szkolnymi i wychowawcami.
Zajęcia przygotowują i prowadzą doradcy zawodowi z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej mgr Elzbieta Jaros oraz mgr Zbigniewa Sowa z udziałem praktykantki studiów pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Małgorzaty Popielskiej.