Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
w Skarżysku-Kamiennej
News & Updates

Archiwum
 
 
 

06-10-2015
Zaproszenie do udziału w konkursie filmowo-fotograficznym
„Z kamerami bezpieczniej” organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej we współpracy z Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji, Powiatową Biblioteką Pedagogiczną i Komendą Powiatową Policji.

Celem konkursu jest aktywizacja młodzieży na rzecz poprawy lokalnego bezpieczeństwa publicznego i adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu skarżyskiego. Przedmiotem konkursu jest autorski utwór audiowizualny (film) lub fotografia dotyczący lokalnej inicjatywy skutkującej poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu skarżyskiego, lub wskazanie realnych zagrożeń w obszarze lokalnego bezpieczeństwa publicznego oraz możliwości ich rozwiązania.

Konkurs trwa od 5 do 30 października 2015 r. Warsztaty informacyjno-edukacyjne dla uczestników odbędą się w dniach 7 i 8 października 2015 r.
o godzinie 13:00 w budynku Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej (ul. Plac Floriański 1). - warunki udziału i zgłoszenia do konkursu