Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
w Skarżysku-Kamiennej
News & Updates

Archiwum
 
 
 

29-10-2015
Zaproszenie na spotkanie zespołu samokształceniowego w czwartek, 5.11.2015 roku o godzinie 9.00.
Spotkanie odbędzie sie w pokoju Nr 228 Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne, tematem spotkania będzie: "Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zachowania trudne w środowisku szkolnym i domowym" część I. Spotkanie poprowadzi dyrektor PCRE Marzena Sala. pobierz zaproszenie