Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
w Skarżysku-Kamiennej
News & Updates

Archiwum
 
 
 

Plan pracy poradni

Dokumenty do pobrania 

 Diagnoza   Terapia 

Rozwój osobisty

Doradztwo zawodowe

 Profilaktyka  

 Publikacje    
 Kadra 
Linki    

 Kontakt 

Oferta z doradztwa edukacyjnego i zawodowego
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza i zachęca dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów do do korzystania z zajęć doradczych grupowych i indywidualnych przedstawionych w ofercie programowej lub innych według własnych potrzeb po uzgodnieniu z dyrekcją Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji.
Oferta programowa z doradztwa zawodowego na rok szkolny 2017/2018
Co to jest doradztwo zawodowe i dla kogo ono jest?
Doradztwo zawodowe
realizowane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną jest formą procesu edukacyjnego mającego na celu pomaganie uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w planowaniu i budowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej, poprzez trafny wybór szkoły i zawodu, w oparciu o osobiste predyspozycje zdrowotne, osobowościowe, intelektualne, edukacyjne, materialne, potrzeby rynku pracy i dostępną ofertę edukacyjną szkół i uczelni wyższych. Doradca zawodowy pomaga uczniowi w osiągnieciu lepszego poznania siebie samego w odniesieniu do przyszłego środowiska pracy, aby umożliwić mu realny i optymalny wybór szkoły i zawodu (czasem jego zamianę, lub osiągnięcie własciwego przystosowania zawodowego).
 
1.Młodzież studiuje, bo zmuszają ją do tego rodzice
2.Te biznesy będą modne w 2020 r.
3.Według młodych, studia to stracone lata i zmarnowany czas
4.Czy jesteśmy narodem glópców?
5.Młodzież nie chce studiować, ale chce zarabiać
6.Wolne zawody
W poznaniu zawodów i ich wyborze korzystaj z programu Doradca 2000
Zapraszamy uczennice/uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz ich rodziców/opiekunów, a także nauczycieli do zapoznania się z zawodami, wymaganiami jakie trzeba spełniać, aby je wykonywać, możliwościami ich zdobycia, warunkami pracy, zapotrzebowaniem rynku pracy na poszczególne zawody, wysokością wynagrodzenia oraz innymi informacjami pomocnymi przy podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły, zawodu.

Doradztwo edukacyjne i zawodowe w gimnazjach powiatu skarzyskiego
Doradcy zawodowi poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzą cykl zajeć grupowych oraz konsultacji indywidualnych z uczennicami i uczniami klas trzecich gimnazjów powiatu skarżyskiego. Podczas zajęć zapoznają przyszłych absolwentów z czynnikami wpływającymi na trafność decyzji edukacyjnych i zawodowych związanych z wyborem przyszłego zawodu lub szkoły ponadgimnazjalnej w aspekcie własnych predyspozycji zawodowych, oczekiwań rynku pracy, dostepnej oferty edukacyjnej, możliwości uzyskania wsparcia finansowego, itp.


Wyniki badań preferencji szkolnych i zawodowych absolwentów gimnazjów powiatu skarżyskiego w roku szkolnym 2014/2015
 
Przeprowadzone w roku szkolnym 2014/2015 badania ankietowe wśród uczennic i uczniów klas trzecich wszystkich szkół gimnazjalnych powiatu skarżyskiego pozwalają poznać aktualne preferencje absolwentów w wyborze szkół, zawodów i specjalnosci. Pokazują także zainteresowania gimnazjalistów, ich podejście do planowania kariery zawodowej, znajomość realiów rynku pracy i ofert edukacyjnych. Wyniki badań i ich analiza dostepne są do pobrania z linków umieszczonych w kolumnie obok niniejszego tekstu. Życzymy miłej lektury.
                                                      Doradcy zawodowi: Elżbieta Jaros, Zbigniew Sowa

 WYNIKI BADAŃ
planowanej ścieżki kariery
uczniów klas trzecich
gimnazjów powiatu skarżyskiego
w roku szkolnym 2014/2015


Wyniki badań w Gimnazjum Nr 1
Wyniki badań w gimnazjum Nr 2
Wyniki badań w Gimnazjum Nr 3
Wyniki badań w Gimnazjum Nr 4
Wyniki badań w Gimnazjum w Bliżynie
Wyniki badań w Gimnazjum w Suchedniowie
Wyniki badań w Gimnzjum w Łącznej
Wyniki badań w Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym