Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
w Skarżysku-Kamiennej
News & Updates

Archiwum
 
 
 

Plan pracy poradni

Dokumenty do pobrania 

 Diagnoza   Terapia 

Rozwój osobisty

Doradztwo zawodowe

 Profilaktyka  

 Publikacje    
 Kadra 
Linki    

 Kontakt 

„Profilaktyka to spotkanie z drugim człowiekiem w atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia; jest czasem poświęconym innym w celu przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom. To nadzieja na lepsze jutro.”

Z. B. Gaś

Profilaktyka
 Profilaktyka, - to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom. Poradnia w swej ofercie programowej (link do oferty) posiada wiele propozycji zajęć, które wspierają szkolne programy profilaktyczne i odpowiadają na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole i jej środowisku. Realizujemy konkretne działania profilaktyczne zgodnie z potrzebami uczniów i wspieramy ich oraz środowisko rodzinne w rozwoju społecznym, emocjonalnym, zawodowym i etyczno-moralnym.
 Prowadzone działania profilaktyczne przygotowują uczniów do:
- współdziałania, tolerancji,
- poszanowania norm i wartości,
- umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych,
- asertywnych zachowań,
- podejmowania właściwych decyzji i przyjmowania odpowiedzialności za podejmowane działania.
Uczą ponadto wrażliwości na problemy i potrzeby innych ludzi oraz wzmacniają poczucie własnej wartości.

                                                                                                                             Joanna Kędziora, Dorota Ciura