Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
w Skarżysku-Kamiennej
News & Updates

Archiwum
 
 
 

 O bibliotece

Katalogi
on-line

Wykaz
nowości

Oferta
edukacyjna

Zestawienia
bibliograficzne

 Regulaminy

 Prezentacje 

 Kadra 

 Kontakt 

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej oferuje:

 • konspekty lekcji z poszczególnych przedmiotów nauczania,
 • scenariusze imprez szkolnych oraz szeroki wybór materiałów repertuarowych,
 • materiały do zajęć z edukacji regionalnej, w tym także dotyczące Skarżyska-Kamiennej i okolic,
 • tematyczne zestawienia bibliograficzne (dostęp on-line),
 • zestawienia rocznic literackich i kulturalnych (dostęp on-line),
 • comiesięczny przegląd najciekawszych artykułów z prasy pedagogicznej z przeznaczeniem dla nauczycieli (dostęp on-line),
 • bogaty zbiór filmów i programów edukacyjnych oraz gier komputerowych stanowiących doskonałą pomoc do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych,
 • wystawy całoroczne i okolicznościowe związane z obchodami rocznic literackich i kulturalnych,
 • tematyczne prezentacje multimedialne (dostęp on-line),
 • instruktaż w zakresie posługiwania się bazami bibliograficznymi i katalogami on-line,
 • poradnictwo informacyjne i bibliograficzne w oparciu o zbiory własne oraz katalogi i bazy bibliograficzne innych bibliotek,
 • udzielanie informacji faktograficznej w oparciu o dostępne wydawnictwa informacyjne,
 • lekcje biblioteczne z zakresu edukacji czytelniczej i medialne,
 • zajęcia z przysposobienia czytelniczego dla maturzystów (m.in. wybór literatury przedmiotowej i podmiotowej do prezentacji maturalnej, opracowanie bibliografii załącznikowej, posługiwanie się katalogami i bazami bibliograficznymi),
 • pomoc studentom w przygotowaniu prac dyplomowych (bibliografia, przypisy, dobór literatury),
 • zajęcia edukacyjne dla uczniów i warsztaty metodyczne dla nauczycieli z zakresu edukacji filmowej,
 • konkursy dla uczniów różnego typu szkół,
 • realizację kwerend i zapytań na wybrany temat (także on-line).

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna zaprasza do korzystania z oferty programowej:

Pobierz ofertę programową Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej