Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
w Skarżysku-Kamiennej
News & Updates

Archiwum
 
 
 

Plan pracy poradni

Dokumenty do pobrania 

 Diagnoza   Terapia 

Rozwój osobisty

Doradztwo zawodowe

 Profilaktyka  

 Publikacje    
 Kadra 
Linki    

 Kontakt 


Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w roku szkolnym 2017/2018, zaprasza do korzystania ze współnej oferty edukacyjnej  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej:
1. Oferta dla przedszkoli.
2. Oferta dla szkół podstawowych.
3. Oferta dla szkół gimnazjalnych.
4. Oferta dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zapraszamy wszystkie placówki oświatowe powiatu skarżyskiego do kontynuowania i rozwijania współpracy oraz korzystania z naszej oferty programowej. W roku szkolnym 2017/2018 PCRE, uwzgledniając zmiany kierunkowe MEN, proponuje dyrektorom oraz radom pedagogicznym procesowe wsparcie szkoły. Propozycja skierowana jest do placówek, które są zainteresowane wprowadzeniem trwałych zmian jakościowych w wybranym przez siebie obszarze funkcjonowania.
Pobierz ofertę kompleksowego procesowego wsparcia szkół w roku szkolnym 2017/2018
 
 

Budynek siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy Placu Floriańskim 1

  
          
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej jest placówką oswiatową ogólnodostępną. Korzystanie z naszej pomocy nie wymaga skierowania, jest dobrowolne, bezpłatne i odbywa się wylacznie na indywidualne zgłoszenie rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletnich uczniów.
Celem poradni jest wspomaganie rozwoju i efektywnego uczenia się, pomoc uczniom w wyborze szkoły, zawodu i kierunku dalszego kształcenia oraz udzielanie dzieciom i młodzieży, a także rodzicom, opiekunom, nauczycielom, róznych form pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, doradczej. Zadania realizujemy w siedzibie poradni oraz w szkołach i placówkach oswiatowych powiatu skarzyskiego.

Zapewniamy atmosferę bezpieczeństwa i dyskrecji.

Zasady, procedury przyjęć i wydawania opinii - ZOBACZ
Procedura wydawania orzeczeń (NOWA) - ZOBACZ    lub   POBIERZ  
Akty prawne stanowiące podstawę do wydawania orzeczeń i opinii - ZOBACZ

 Oświadczenie
W związku z pojawieniem się w szkołach osób oferujących płatne kursy szybkiego czytania i efektywnego uczenia się oświadczam, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej nie ponosi odpowiedzialności za działania tych osób, gdyż nie są one pracownikami naszej placówki.
 Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej
                                                                                                          Marzena Sala
 
Realizowane jest doposażanie Poradni w sprzęt i nowoczesne środki diagnostyczne, terapeutyczne i dydaktyczne uzupełniające i rozszerzające ofertę pomocową skierowaną do uczniów powiatu skarżyskiego. Doposażanie połaczone jest ze specjalistycznym szkoleniem kadry naszej poradni. Specjalistyczny sprzet, narzedzia diagnostyczne i terapeutyczne oraz doskonalona wiedza pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów, pozwolą w nowoczesnych warunkach uzyskiwać pomoc w poradni.
 
Doradztwo edukacyjne i zawodowe dla ucznióe gimnazjów
Doradcy zawodowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzą całoroczne doradztwo edukacyjne i zawodowe w gimnazjach powiatu skarzyskiego. Trwają zajęcia i konsultacje w gimnazjum w Blizynie i Suchedniowie, uzgadniane są terminy zajeć doradczych w kolejnych gimnazjach.
 Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego
Zgłaszacie sięPaństwo do Poradni ze swoimi dziećmi, bo obserwujecie różne nieprawidłowości w ich rozwoju i oczekujecie wskazówek, które pomoga je skorygować.Niekiedy znalezienie przyczyn dysfunkcji jest bardzo trudne. Znaczną grupę naszych klientów stanowią dzieci z:
                                                                   Elżbieta Zarzycka, Katarzyna Tokarska