Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
w Skarżysku-Kamiennej
News & Updates

Archiwum
 
 
 

Plan pracy poradni

Dokumenty do pobrania 

 Diagnoza   Terapia 

Rozwój osobisty

Doradztwo zawodowe

 Profilaktyka  

 Publikacje    
 Kadra 
Linki    

 Kontakt 

WAŻNE: Wszystkie osoby zgłaszane przez rodziców/opiekunów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej identyfikowane są poprzez numer PESEL, który obowiązkowo należy podać w zgłoszeniu uczennicy/ucznia

Zgłoszenie w sprawie udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej

pobierz

Zgłoszenie w sprawie udzielenia pomocy logopedycznej

pobierz

Zgłoszenie-prośba o przeprowadzenie badań logopedycznych dla wieku przedszkolnego

pobierz

Wniosek o wydanie orzeczenia przez Zespół Orzekający

pobierz

Informacja nauczyciela polonisty o specyficznych trudnościach ucznia w czytaniu, pisaniu

pobierz

Wniosek dla dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się dla ucznia badanego po raz pierwszy

pobierz

Druk informacji zwrotnej o przebiegu nauczania indywidualnego

pobierz

Druk informacji zwrotnej o realizacji zaleconej terapii i pracy samokształceniowej w domu

pobierz

Zawiadomienie - zajęcia rewalidacyjne

pobierz

Zawiadomienie - wspomaganie rozwoju

pobierz

Zawiadomienie - przygotowanie przedszkolne

pobierz

Zawiadomienie - kształcenie specjalne

pobierz

Zawiadomienie - nauczanie indywidualne

pobierz
Biuletyn informacyjny instytucji pomocowych