Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
w Skarżysku-Kamiennej
News & Updates

Archiwum
 
 
 

Plan pracy poradni

Dokumenty do pobrania 

 Diagnoza   Terapia 

Rozwój osobisty

Doradztwo zawodowe

 Profilaktyka  

 Publikacje    
 Kadra 
Linki    

 Kontakt 


 

Marzena Sala

Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Specjalizacja: pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
Diagnosta dzieci z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi w wieku gimnazjalnym
Trener ART – Treningu Zastępowania Agresji       PRACOWNICY MERYTORYCZNI PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Elżbieta Jaros

Pedagog

Specjalizacja: pedagogika przedszkolna i nauczanie początkowe
Doradca zawodowy
Specjalista organizacji pomocy społecznej
Logopeda
Terapeuta eeg-biofeedback

 

 

Maria Wojcieszek

Logopeda

Specjalizacja: rewalidacja głuchych i niedosłyszących
Neurologopeda
Diagnosta dzieci niesłyszących i słabo słyszących
Terapeuta mowy osób jąkających się

Katarzyna Tokarska

 

Logopeda

Specjalizacja: pedagogika ogólna
Neurologopeda
Diagnosta surdologopedii i afazajologii


Małgorzata Urynek

Psycholog, Oligofrenopedagog

Specjalizacja: psychologia wychowawcza
Konsultant z zakresu pomocy psychologicznej i superwizji
Diagnosta dzieci autystycznych, z trudnościami dydaktycznymi i dyslektycznymi
w wieku przedszkolnymIwona Stachura

Pedagog, Oligofrenopedagog

Specjalizacja: rewalidacja upośledzonych umysłowo
Terapeuta psychopedagogiczny
Terapeuta Integracji Sensorycznej
Diagnosta dzieci z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi w wieku
przedszkolnym i procesów integracji sensorycznej


Magdalena Świerczyńska

Psycholog, terapeuta rodzinny

Diagnosta dzieci i młodzieży z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi
Terapeuta rodzinny i indywidualny


Elżbieta Zarzycka

Pedagog, Tyflopedagog

Specjalizacja: profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Terapeuta pedagogiczny i certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej
Diagnosta dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i problemami dydaktycznymi
w młodszym wieku szkolnym oraz dzieci niewidomych i słabowidzących.Ewa Oktaba

Psycholog

Specjalizacja: psychologia wychowawcza
Diagnosta dzieci z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi w starszym
wieku szkolnym oraz dzieci niesłyszących i słabo słyszących
Terapeutka
Dorota Ciura

Pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, trener

Specjalizacja: pedagogika oświaty, pedagogika  opiekunczo-wychowawcza,
rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, komunikacja z niesłyszącymi
i słabosłyszącymi
Diagnosta dzieci z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi w różnym wieku
oraz dzieci niesłyszących i słabo słyszących


Iwona Włodarczyk

Psycholog

Specjalizacja: psychologia kliniczna
Diagnosta dzieci z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi w wieku gimnazjalnym
Trener ART – Treningu Zastępowania Agresji


Małgorzata Dobrowolska-Dąbrowska

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Specjalizacja: psychologia społeczna, psychologia pracy
Diagnosta młodziezy z trudnosciami emocjonalnymi,
trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi, doradca zawodowy

Diagnosta uczniów z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi w wieku ponadgimnazjalnym
Agata Matysiak

Psycholog

Specjalizacja: psychologia wychowawcza
Posiada przygotowanie do prowadzenia terapii psychologicznej
Diagnosta dzieci z zaburzeniami zachowania, trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi
oraz dzieci niewidzących i słabo widzących

Iwona Berus

Pedagog, neuroterapeuta (EEG Biofeedback)

Specjalizacja: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Szkolny doradca zawodowy
Diagnosta uczniów z trudnościami dydaktycznymi i dyslektycznymi w wieku ponadgimnazjalnym
Dorota Nowak-Małek

Pedagog, logopeda, surdylogopeda, coach

Specjalizacja: defektologia, logopedia, surdylogopedia, surdopedagogika
Diagnostyka i wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, diagnoza dzieci z trudnościami
dydaktyczno-wychowawczymi w młodszym wieku szkolnym,
diagnoza logopedyczna, terapia pedagogiczna i logopedyczna.


Zbigniew Sowa

Pedagog, doradca zawodowy, terapeuta

Specjalizacja: pedagogika zawodowa, pedagogika pracy, doradztwo edukacyjne
i zawodowe, zarządzanie oświatą, diagnoza QEEG i terapia EEG-BIOFEEDBACK

Diagnosta i terapeuta uczniów z trudnościami dydaktycznymi, doradca edukacyjny i zawodowy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnychJoanna Dulęba

Psycholog, coach

Specjalizacja: psychologia wychowawcza
Diagnosta dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami zachowania
i trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi
Mirosława Tarasek

Pedagog, edukator

Specjalizacja: pedagogika rodziny
Diagnosta dzieci w wieku szkolnym ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się oraz szkoleniami dla pedagogów i nauczycieli.
Joanna Kędziora

Psycholog

Specjalizacja: psychologia wychowawcza i psychoprofilaktyka
Diagnosta dzieci i młodzieży z trudnosciami dydaktyczno-wychowawczymi oraz praktyk Terapii Skoncentrowanej na Rozwiazaniach.